dinsdag 5 juni 2007

Career mobility voor talentvolle Surinaamse vrouwen


Uitstroom arbeidsmarkt
overtreft aanwas

UTRECHT- Op vrijdag 15 juni organiseert het Surinaams Inspraak Orgaan de bijeenkomst Career mobility voor talentvolle Surinaamse vrouwen. De bijeenkomst vindt plaats bij FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, te Utrecht.

Het fenomeen van de vergrijzing en het probleem van gemiddeld oudere werknemers in relatie tot de arbeidsmarkt heeft momenteel veel aandacht. Politici, beleidsmakers noch ondernemingen kunnen voorbij gaan aan de vraag hoe het probleem van de verwachte krapte op de arbeidsmarkt op te lossen.

De uitstroom van oudere werknemers overtreft de aanwas van (her)intredende. Na een periode van economische recessie, trekt de economie weer aan. Het gevolg is: meer vraag op de arbeidsmarkt. Hoewel de arbeidsmarktpositie van Surinaamse vrouwen ten opzichte van vrouwen uit andere etnische groepen en zelf ten opzichte van autochtone vrouwen voorop loopt blijkt dat Surinaamse vrouwen nauwelijks of niet doorstromen naar hogere functies of vanwege het draaideur effect weer uitstromen.

Het Surinaams Inspraak Orgaan wil graag met laag, middelbaar en hoog opgeleide Surinaamse vrouwen en werkgevers discussiëren over problemen waar beide partijen tegenaan lopen. Tijdens deze discussie zal onder andere ook gesproken worden over arbeidsbegeleiding. Surinaamse vrouwen worden van harte uitgenodigd om aan deze bijeenkomst deel te nemen.

Meer informatie over deze bijeenkomst inclusief het programma wordt u binnenkort toegezonden. U kunt ook terecht op onze website sioweb.nl.

Lilian Gonçalves onderscheiden met prestigieuze Mandeville penning


groot besef van rechtvaardigheid

ROTTERDAM - Mr Lilian Gonçalves–Ho Kang You, voorzitter van het internationaal bestuur van Amnesty International, is op woensdag j.l. in de Erasmus Universiteit te Rotterdam onderscheiden met de prestigieuze Mandeville-penning. De rector magnioficus van de Erasmus Univesriteit Rotterdam en tevens voorzitter van de Stichting Bernard Mandeville, prof. Lamberts, motiveerde de keuze voor Lilian Gonçalves alsvolgt: “Mevrouw Gonçalves heeft een groot besef van rechtvaardigheid gekoppeld aan een fundamentele bijdrage om internationale solidariteit en slagkracht te creëren voor een menselijke samenleving.”

Eerdere ontvangers van de Mandeville-penning waren onder meer dr.Duisenberg (1998), dr.Lubbers (2003), dr. Bolkestein (2004), mw. Del Ponte (2005) en dr. Arunchalam (2006). In de drukbezochte Aula van de Universiteit sprak mevrouw Gonçalves haar lezing, getiteld ‘Grenzeloze waardigheid’ uit. Daarin brak zij een lans voor de ondeelbaarheid van de mensenrechten, of die nu politiek, cultureel of sociaal-economisch zijn naar verschijning. Zij name daarbij ook stelling tegen het onder de voet lopen van de individuele mensenrechten onder het mom van ‘nationale eenheid’ en ‘uniformiteit’.

Ze wees daarbij ook op het militaire bewind in Suriname, dat haar echtgenoot en toenmalig Deken van de Orde van Advokaten in Suriname, mr. Kenneth Gonçalves, op 8 december 1982 evenals 14 andere critici van het regime, vermoordden. Denise Jannah bracht een speciale muzikale tribute aan de zichtbaar ontroerde Lilian Gonçalves, die in alle bescheidenheid zei dat zij de onderscheiding opvatte als een eerbetoon aan de twee miljoen leden van Amnesty International in de hele wereld.

Lees: Mandevillelezing.nl

maandag 4 juni 2007

Nieuwe diersoorten ontdekt in Surinaamse regenwoud

Epipedobates trivittatus - creator: James I. Watling
Bevestiging grote
waarde ecosysteem

PARAMARIBO – Wetenschappers hebben op Oost-Surinaamse regenwoudplateaus 24 nieuwe diersoorten gevonden. In de afgelopen twee jaren is door de internationale natuurorganisatie Conservation International (CI) diepgaand wetenschappelijk onderzoek verricht op plateaus van de Lely- en Nassaugebergte. De vondst is een bevestiging van de grote waarde van een ecosysteem in het noordelijk Amazonegebied.


Het Lelyplateau - foto: Jan Wirjosentono

In 2002 organiseerde CI in Paramaribo – in samenwerking met het Guyana Shield Initiative van het Amsterdamse IUCN Nederlands Comité (World Conservation Union) – een ‘prioriteitsbepalend’ congres en een workshop. Hieraan namen 120 wetenschappers deel. Vastgesteld werd dat er een leemte bestond in de biologische kennis van het gebied. Die is nu opgevuld door de recente RAP-expedities(Rapid Assesment Program) van CI.


Pyramica denticulate - creator: Jeffrey Sosa-Calvo

Op deze kaart de 2 onderzoeksgebieden van RAP-team in Oost-Suriname - copyright: Mark Denil


De bauxietbedrijven BMP Billiton en Suralco hebben exploratierechten voor Oost-Suriname. CI-Suriname heeft beide bedrijven bereid gevonden om onderzoek uit te voeren om de biologische diversiteitswaarde van de gebieden te bepalen, alvorens tot exploratie over te gaan. Het betreffende RAP-rapport wordt op 4 juni in een bijeenkomst in het Krasnapolsky Hotel te Paramaribo door CI Suriname aan de beide directies aangeboden. Billiton en Suralco hebben toegezegd de resultaten te zullen respecteren en onderdeel te maken van hun toekomstige exploratiebeleid. Ze hebben tevens een groot gedeelte van de uitvoerings- en expeditiekosten voor hun rekening genomen.Eleutherodactylus chiastonotus - creator: James I. Watling

Het onderzoeksteam bestond uit 41 deelnemers, van wie 22 uit Suriname, voornamelijk afgevaardigd door de Anton de Kom Universiteit. Ook twee botanici van het Utrechtse Nationaal Herbarium, Olaf Bánki en Hans ter Steege, zaten bij het team. De Surinaamse wetenschappelijke leiding was in handen van Haydi Berrenstein van CI-Suriname. Ook de plaatselijke Marron- en Inheemse bevolking was deelgenoot en partij bij de onderzoeken.


Slakkeneter Dipsas indica - creator: James I. Watling

Conservation International is de leidende natuurorganisatie in Suriname en de initiator van het proces dat in 1998 heeft geleid tot het regeringsbesluit om de kapconcessies voor centraal Suriname te annuleren en over te gaan tot het proclameren van het Centraal Suriname Natuur Reservaat (CSNR), dat inmiddels de status van Unesco World Heritage Site heeft verkregen. Het CSNR beslaat zo’n 15 procent van het Surinaams grondgebied, zo groot als half Nederland.


Leden van het RAP-Team - foto: Jan Wirjosentono

Dit gebied is nu een veelbelovende bestemming geworden voor ecotoerisme vanuit Noord-Amerika en Europa. In september 2007 zal het door CI ontworpen en gefinancierde eco-paviljoen op Foengoe Eiland (Voltzberg) aan de Surinaamse overheid worden overgedragen. Om het CSNR een duurzaam financieringskarakter te geven heeft CI in 1998 een onafhankelijk offshore Suriname Conservation Trust Fund (SCTF) opgericht met een initiële donatie, waarin later internationale fondsen, multilaterale instanties en de Nederlandse overheid substantieel hebben bijgedragen.

Zie ook: Image Library Conservation International
Google